image

LAUDAMUS VETERES, SED NOSTRIS UTEMUR ANNIS

PODZIWIAMY CZASY ANTYCZNE, ALE UMIEMY SIĘ PORUSZAĆ W NASZYM OBECNYM CZASIE.

Na podstawie tego znanego zwrotu OVIDIA artysta Marco Mancini stara się określić charakter ,silę, piękność i przede wszystkim specjalistyczną umiejętność przekształcenia wyobrażeń w rzeczywistość. Robi to nie naruszając sfery uczuć czy historii zamkniętej w każdej sztuce…tylko podkreślając jej wyjątkowość.Zainteresowanie Marka opiera się na konkretnym elemencie opisywanym przez Ovilio w Metamorfosie, gdzie transformacja jest opisana w dokładnych szczegółach. Ovilio urozmaica każdą opowieść w coraz ciekawsze elementy, zostawiając czytelnikowi swobodę interpretacyjną. Z takim właśnie zamiarem projekt /Metamorfosi collection/śledzi wyobrażenia i wyzwanie uniwersalnej historii, w jednym niewątpliwie unikalnym klejnocie, który jest odzwierciedleniem harmonii i cudownych oryginalnych szczegółów.